Ihmiset ovat parasta.

17-05-2018
Tätä minä toimittajan työssä rakastan. Uusien ihmisten kohtaamista, haastattelemista ja kirjoittamista. 
Olen alkanut tehdä journalismin lisäksi myös videoita ja viestintää, mutta ihmisten haastattelemisessa pätevät samat periaatteet. Kaikki lähtee luottamuksellisesta kohtaamisesta, oikein valituista kysymyksistä ja ennalta mietitystä näkökulmasta. Haastattelupäivä on aina paras päivä.
Copyright © 2018 Kaisa Viitanen